شعرعشق

حرف دل به زبان شعر !

  
بخوان ما را
منم پروردگارت
خالقت از  ذ ره ای نا چیز
صدایم کن مرا
آموزگار قادر خود را
قلم را، علم را، من هدیه ات کردم
بخوان ما را
منم معشوق زیبایت
منم نزدیک تر از تو به تو
اینک صدایم کن
رها کن غیر ما را، سوی ما باز آِ
منم پرو د گار پاک بی همتا
منم زیبا، که زیبا بنده ام را دوست میدارم
تو بگشا گوش دل
 پرورد گارت با تو می گوید
تو را در بیکران دنیای تنهایان
رهایت من نخواهم کرد
بساط روزی خود را به من بسپار
رها کن غصه یک لقمه نان و آب فردا را
تو راه بندگی طی کن
عزیزا، من خدایی خوب می دانم
تو دعوت کن مرا بر خود
به اشکی یا صدایی، میهمانم کن
که من چشمان اشک آلو ده ات را دوست میدارم
طلب کن خالق خود را
بجو ما را تو خواهی یافت
که عاشق میشوی بر ما
و عاشق می شوم بر تو
که وصل عاشق و معشوق هم
 آهسته می گویم ، خدایی عالمی دارد
قسم بر عاشقان پاک باایمان
قسم بر اسب های خسته در میدان
تو را در بهترین اوقات آوردم
قسم بر عصر روشن
 تکیه کن  بر من
قسم بر روز، هنگامی که عالم را بگیرد نور
قسم بر اختران روشن، اما د ور
رهایت من نخواهم کرد
بخوان ما را
که می گوید که تو خواندن نمی دانی؟
تو بگشا لب
تو غیر از ما، خدای دیگری داری؟
رها کن غیر ما را
آشتی کن با خدای خود
تو غیر از ما چه می جویی؟
تو با هر کس به جز با ما، چه می گویی؟
و تو بی من چه داری؟هیچ!
بگو با من چه کم داری عزیزم، هیچ!!
هزاران کهکشان و کوه و دریا را
و خورشید و گیاه و نور و هستی را
برای جلوه خود آفریدم من
ولی وقتی تو را من آفریدم
بر خودم احسنت می گفتم
تویی ز یباتر از خورشید زیبایم
تویی والاترین مهمان دنیایم
که دنیا، چیزی چون تو را، کم داشت
تو ای محبوب تر مهمان دنیایم
نمی خوانی چرا ما را؟؟
مگر آیِا کسی هم با خدایش قهر میگردد؟
هزاران توبه ات را گرچه بشکستی
 ببینم، من تو را از در گهم راندم؟
اگر در روزگار سختیت خواندی مرا
اما به روز شادیت، یک لحظه هم یادم نمیکردی
به رویت بنده من، هیچ آوردم؟؟
که می ترساندت از من؟
رها کن آن خدای دور
آ‌ن نامهربان معبود
 آن مخلوق خود را
این منم پرور دگار مهربانت، خالقت
اینک صدایم کن مرا،با قطره اشکی
به پیش آور دو دست خالی خود را
با زبان بسته ات کاری ندارم
لیک غوغای دل بشکسته ات را من شنیدم
غریب این زمین خاکیم
آیا عزیزم، حاجتی داری؟
تو ای از ما
کنون برگشته ای، اما
کلام آشتی را تو نمیدانی؟
 ببینم، چشم های خیست آیا ،گفته ای دارند؟
بخوان ما را
بگردان قبله ات را سوی ما
اینک وضویی کن
خجالت میکشی از من
بگو، جز من، کس دیگر نمی فهمد
به نجوایی صدایم کن
بدان آغوش من باز است
برای درک آغوشم
شروع کن
یک قدم با تو
 تمام گامهای مانده اش، با من

نوشته شده در سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ توسط زهـــــــرا نظرات () |

کاش گذر زمان در دست من بود تا لحظه های با تو بودن را آنقدر

 طولانی میکردم که دیگر برای بی تو بودن وقتی باقی نمی ماند ...

آسمان وقف نگاهت گل من               مانده ام چشم براهت گل من

هر کجا هستی و باشی گویم               که خدا پشت و پناهت گل من

 

نوشته شده در چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ توسط زهـــــــرا نظرات () |

یادت در ذهنم

و عشقت در قلبم

و عطر مهربانیت در تمام وجودم است

عزیزم محبت را در پاکی نگاهت

 و صداقت را در وجود مهربانت معنی کردم

"وبدان که زیباترین لحظه هایم در کنار تو بودن است ..."

نوشته شده در سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ توسط زهـــــــرا نظرات () |

 

 تو رو دارم این همون خوشبختیه

  تو رو داشتن التیام سختیه

 تو رو دارم بی نیازم از همه

 چه قشنگه دست تو تو دستمه

  تو رو دارم واسه من همین بسه

  بی خیالم اگه دنیا قفسه

  تو رو دارم دورم از دلواپسی

  تو رو داشتن یعنی مرگ بیکسی

 تو رو دارم ماه و تو شب نمیخوام

 بی تو من به چشم دنیا نمیام

 نزدیک و نزدیک تر از من به خودم

 تو رو دارم در تو من معنی شدم

نوشته شده در یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ توسط زهـــــــرا نظرات () |

Design By : Mihantheme